Usługi kadrowo-płacowe

Świadczymy usługi kadrowo-płacowe. Zakres czynności dostosowujemy do konkretnej firmy. Zwracamy uwagę na każdy detal.

W ramach obsługi kadrowej firm zajmujemy się:

  • sporządzaniem dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi
  • przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej nawiązania i trwania stosunku pracy
  • zakładaniem i bieżącą aktualizacją teczek osobowych pracowników

Obsługa płacowa obejmuje:

  • sporządzanie list płac pracowników
  • coroczne ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wysokości składek ZUS
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • sporządzanie deklaracji PIT-11 lub PIT-8B pracowników
  • sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-48 na koniec roku podatkowego

Ikona uścisku dłoni

Dlaczego warto powierzyć obsługę kadr i płac zewnętrznej firmie?

Czynności związane z obsługą kadr i płac są bardzo pracochłonne i wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów, które ulegają częstym zmianom. Decydując się na skorzystanie z usług zewnętrznej firmy, można uniknąć różnego rodzaju błędów w sporządzaniu dokumentacji, które mogą mieć konsekwencje finansowe. Ponadto, dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca nie musi zatrudniać w swojej firmie nowego pracownika do obsługi płacowo-kadrowej, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów. Korzyścią jest także możliwość koncentracji procesów zarządczych na zasadniczych celach danej organizacji.