Kurs specjalisty ds. ochrony środowiska

 • szkolenie w Białymstoku
 • w okresie grudzień 2014 r. ? luty 2015 r.
 • program szkolenia obejmuje : ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, ekologiczne podstawy ochrony środowiska, zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem, system informacji geograficznej ( GIS), ekotoksykologia, mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych, technologie oczyszczania ścieków, gospodarkę odpadami, projektowanie w ochronie środowiska, technologie przetwarzania odpadów, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, prawne aspekty ochrony środowiska, , aplikowanie o środki na ochronę środowiska, zajęcia praktycznie  ? 120 h ( 3-4 razy w tygodniu po 6 h lekcyjnych)
 • szkolenie zakończone wydanym dyplomem  o ukończonym kursie
 • na koniec szkolenia  2 h/osobę indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy w celu zapoznania uczestników z ofertami rynku pracy i pomocy w odpowiednim doborze oferty adekwatnej do osiągniętych umiejętności ( w okresie II.2015 r.)
 • po zakończeniu szkolenia przewidziany jest staż zawodowy dla 11 uczestników, którzy najlepiej zdali egzamin i mieli najlepszą frekwencję ( w okresie III- VI.2015 r.)

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW
 • catering podczas doradztwa grupowego i szkoleń
 • materiały pomocnicze (długopis, notes, teczka)
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenia
 • wypłata stypendium szkoleniowego
 • wypłata stypendium stażowego
 • badania lekarskie stażystów