Kurs specjalisty analizy i rozwoju rynku

 • szkolenie w Białymstoku
 • w okresie grudzień 2014 r. ? styczeń 2015 r.
 • program szkolenia obejmuje : prawo pracy, procesy zachodzące w gospodarce, badanie i analiza rozwoju rynku(lokalnego, regionalnego i krajowego), analiza potrzeb klientów i kierunki rozwoju rynku na dostawy i usługi, przygotowanie i finalizowanie projektów biznesowych, zarządzanie zasobami firmy ? 120 h ( 3-4 razy w tygodniu po 6 h lekcyjnych)
 • szkolenie zakończone wydanym dyplomem  o ukończonym kursie
 • na koniec szkolenia  2 h/osobę indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy w celu zapoznania uczestników z ofertami rynku pracy i pomocy w odpowiednim doborze oferty adekwatnej do osiągniętych umiejętności ( w okresie I.2015 r.)
 • po zakończeniu szkolenia przewidziany jest staż zawodowy dla 7 uczestników, którzy najlepiej zdali egzamin i mieli najlepszą frekwencję ( w okresie II- V.2015 r.)

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW
 • catering podczas doradztwa grupowego i szkoleń
 • materiały pomocnicze (długopis, notes, teczka)
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenia
 • wypłata stypendium szkoleniowego
 • wypłata stypendium stażowego
 • badania lekarskie stażystów