Księgowość

Oferujemy Państwu  obsługę księgową:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, środków transportu,
 • wypełnianie deklaracji i rozliczanie opłat środowiskowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • weryfikację otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym ,
 • opracowanie Polityki Rachunkowości oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,

Cennik usług dotyczących kompleksowej obsługi księgowo-kadrowej* :

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych od 600 zł/m-c
 2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 100 zł/m-c
 3. Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego od 100 zł m/c
 4. Ewidencje VAT dla rolników od 100 zł /m-c
 5. Obsługa kadrowo-płacowa (zleceniobiorcy) od 25 zł/os
 6. Zeznania roczne PIT dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nie będących w stałej obsłudze biura od 20 zł/szt.

Ponadto oferujemy Państwu pierwszą konsultację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej i doboru właściwej formy opodatkowania- bezpłatnie.

Wszystkie podane ceny są cenami minimalnymi  brutto i zawierają 23 % VAT.  Każdorazowo cena za usługę wyliczona jest w oparciu  o  szacunkową ilość  dokumentów. 

 *Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66§ 1 Kodeksu Cywilnego.