Kadry i płace

Oferujemy Państwu obsługę kadrowo-płacową:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi
 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy
 • zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek osobowych
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • prowadzenie rejestrów zwolnień lekarskich
 • monitoring aktualności badań lekarskich
 • monitoring terminów szkoleń BHP
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON
 • przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje
 • sporządzanie raportów na potrzeby Klienta.
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie list płac pracowników,  podział wynagrodzeń na miejsca powstawania kosztów
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń do list płac pracowników,
 • comiesięczne ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wysokości składek ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • przygotowywanie pasków z wynagrodzeniami pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7
 • przygotowywanie miesięcznych zestawień płacowych według potrzeb Klienta
 • sporządzenie deklaracji PIT-11 lub PIT-8B pracowników
 • sporządzenie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R na koniec roku podatkowego
 • wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej Klienta
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje.