O projekcie

     Projekt o nr WND-POKL.08.01.01-20-129/13 pod nazwą ?Innowacje w stomatologii? realizowany jest przez Zarządzanie i Księgowość s. c. Andrzej Głowacki, Cecylia Głowacka w partnerstwie z Anną Lebiedzińską prowadzącą działalność pod nazwą Anna Lebiedzińska, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII ?Regionalne kadry gospodarki?,  Działania 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałania 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw?.

Okres realizacji projektu od 01.09.2014 r. do 31.03.2015 r.

     Projekt skierowany jest do 45 uczestników oddelegowanych przez 20 przedsiębiorców.  Z racji na to, iż część uczestników będzie uczęszczała na dwa kursy, w szkoleniach weźmie udział 65 uczestników.

Okres rekrutacji: listopad 2014r.

Uczestnikami projektu mogą być:

 • pracownicy (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks Pracy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego prowadzących  działalność w branży opieka zdrowotna wg PKD 2007, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego – zamieszkujący na obszarze województwa podlaskiego, pracujący w zawodzie lekarza stomatologa oraz technika dentystycznego.
 • właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego prowadzący działalność w branży opieka zdrowotna wg PKD 2007, posiadający jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego.
 • dopuszcza się zakwalifikowanie w ramach projektu  techników dentystycznych prowadzących własną działalność gospodarczą

W ramach Projektu zaplanowano realizację:

 1. Szkolenia z zakresu licówek w którym udział weźmie 20 uczestników. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 10-osobowych. Jedno szkolenie dla jednej grupy trwa 16 godzin (2 zjazdy). Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa podlaskiego. Zjazdy szkoleniowe będą odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu (8 h w sobotę/niedzielę), 2 szkolenia = 4 zjazdy. Przewidziano 2 moduły (teoretyczny i praktyczny) szkolenia.
                          Część praktyczna -€“ 10 godzin ,

                           część teoretyczna -€“ 6 godzin.

 1. Szkolenia z zakresu okluzji w którym udział weźmie 45 uczestników. Zajęcia odbywać się będą w pięciu grupach 9-osobowych. Jedno szkolenie dla jednej grupy trwa 16 godzin (2 zjazdy). Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa podlaskiego. Zjazdy szkoleniowe będą odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu (8 h w sobotę/niedzielę), 5 szkoleń = 10 zjazdów. Przewidziano 2 moduły (teoretyczny i praktyczny) szkolenia.

                         Część praktyczna -€“ 10 godzin ,

                         część teoretyczna -€“ 6 godzin.

     Szkolenia zakończone będą egzaminem oraz zostaną zgłoszone do Okręgowej Izby Lekarskiej, dzięki czemu uczestnicy będą mogli otrzymać punkty edukacyjne.

Terminy szkoleń:

 1. Szkolenie z zakresu licówek -€“ grudzień 2014r., styczeń 2015r.
 2. Szkolenia z zakresu okluzji -€“ styczeń, luty, marzec  2015r.

  Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z określonego zakresu tematycznego.

     Szkolenia będą prowadzone zgodnie z rozkładem zajęć, w miejscu wskazanym przez Organizatora.

Regulamin Projektu oraz wszelkie dokumenty dostępne są w biurze projektu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o udziale w szkoleniach drogą telefoniczną lub mailową.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATY.