Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III

 • szkolenie w Białymstoku
 • w okresie grudzień 2014 r.? luty 2015 r.
 • szkolenie dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania koparko-ładowarki kl. III: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarki, technologia robót, zajęcia praktyczne ? 202 h ( 3-4 razy w tygodniu po 8 h lekcyjnych)
 • szkolenie zakończone egzaminem i wydanym dyplomem o nabyciu uprawnień
 • na koniec szkolenia  2 h/osobę indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy w celu zapoznania uczestników z ofertami rynku pracy i pomocy w odpowiednim doborze oferty adekwatnej do osiągniętych umiejętności ( w okresie II.2015 r.)
 • po zakończeniu szkolenia przewidziany jest staż zawodowy dla 8 uczestników, którzy najlepiej zdali egzamin i mieli najlepszą frekwencję ( w okresie III – VI.2015 r.)

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW
 • catering podczas doradztwa grupowego i szkoleń
 • materiały pomocnicze (długopis, notes, teczka)
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenia
 • wypłata stypendium szkoleniowego
 • wypłata stypendium stażowego
 • badania lekarskie stażystów